Fotled

Att stuka foten är lätt gjort. Ledbandsskador i fotleden drabbar alla från elitidrottare till vanliga motionärer. Det vanligaste är att man skadar de yttre ledbanden i fotleden i ett akut skadetillfälle.
Under rehabiliteringen ger en stabiliserande fotledsortos ett mycket effektivt stöd för att undvika att skadan uppstår igen.
Nedan finner du en översikt av de vanligaste fotledsproblemen med en översikt av symptom, orsak och råd för en snabb och effektiv rehabilitering.

Vanligt förekommande skador

Ont i underbenet - kompartmentsyndrom

Komparmentsyndrom i underbenet är ett smärttillstånd som orsakas av ett ökat tryck inom ett muskelfack. 
Underbenets muskulatur är uppdelad flera muskelfack, väl inneslutna per muskel.

Stukad fotled – ledbandsskada

Ledbandsskador i fotleden är en väldigt vanlig skada som drabbar allt från elitidrottare till vanliga motionärer.

Stukad fotled, vrickad fotled med instabilitetsproblem

Fotledsskada med instabilitetsproblem i fotleden är mycket vanligt förekommande och drabbar allt från elitidrottare till vanliga motionärer.

Muskelbristning i vadmuskeln - tennisben

Muskelbristningar är relativt vanliga inom alla idrotter med intensiva kraftfulla moment och explosiva rörelsemönster.

Ont i hälsenan - Hälseneinflammation (Achillestendinit)

 Hälseneinflammation är vanlig bland motionärer som kraftigt ökat träningsdosen.
Man ska vara försiktig vid löpning på sandstrand eller på extremt mjukt underlag.