Golf

Skadebilden inom golf är ofta lokaliserad till knäleden, ryggen, armbågarna och handlederna i form av överbelastningsskador och inflammationstillstånd.

Vid perioder av intensivt golfspelande kan en överbelastningsskada i knäleden uppstå med ett inflammationstillstånd som följd. Golfaren går ofta flera timmar på ojämnt underlag vilket påverkar knäleden och höften.

Basket

Skadebilden inom basket är ofta lokaliserad till knä och fotleden med fotledsvrickningar/stukningar som en väldigt vanligt förekomamnde skada.
Stukningen är ofta allvarlig med en yttre ligamentskada som följd.

Ligamentskador i knäleden och fingrarna är också relativt vanliga.

Skadorna uppstår ofta på grund av en högt spelintensitet, tempoökningar , snabba sidledsförflyttningar, kollisioner med andra spelare i kombination med upphopp under korgen med risk för att landa på en medspelare.

Tennis

Skadebilden inom tennis är ofta lokaliserad till knäleden, ryggen, armbågarna och handlederna i form av överbelastningsskador och inflammationstillstånd.

Knäskadorna är ofta lokaliserade till smärta i knäleden samt knäskålssenan ofta orsakade av de intensiva accelerationerna, start och stopp som sker under ett normalt spelande.

Fotboll

Skadebilden inom fotbollen är ofta lokaliserad till benen och framförallt knäleden som det vanligaste skadeområdet.
Inom knäleden är det främre korsbandsskador är den vanligaste knäskadan men även sidoligamentsskador och meniskskador är relativt vanliga.

Dessa skador klassas alla som allvarliga och är relaterade med spelavbrott och rehabilitering.

Fotledsstukningar/vrickningar är också väldigt vanliga inom fotbollen då risken för att trampa snett på ett ojämnt underlag är stor.

Handboll- högt tempo, snabba spelvändningar och ofta förekommande kontaktskador

Skadebilden inom handboll är ofta lokaliserad till benen med ledbandsskador och främre korsbandsskador i knäleden som vanligt förekommande.

Skador inom fotled, fingrar och axelleden är också vanligt förekommande.

Skadorna uppstår ofta på grund av intensiva kontaktskador orsakar av ett väldigt fysiskt spel med risk för att kollidera eller landa okontrollerat på en motståndare.

Det höga speltempot med snabba spelvändningar påverkar också skadefrekvensen.

Löpning

Löpning är en folkrörelse och en viktig komponent i förbättrad folkhälsa.

Motionärer som börjar träna kan om inte träningen introduceras rätt lätt drabbas av en tidig överbelastningsskada.

Skadebilden inom joggning är ofta lokaliserad till ben med tonvikt på knäleden, fotleden och foten. Inflammationstillstånd i senfästen är vanligt förekommande samt fotledsvrickningar/fotledsstukningar. Smärtande hälar och fötter samt benhinneproblem är också relativt vanliga.

Alpin Skidåkning

Skadebilden inom alpin skidåkning är ofta lokaliserad till knäleden med ledbandsskador och främre korsbandsskador som vanligt förekommande.
Skadorna uppstår ofta på grund av vridvåld då skidan skär fel i hög hastighet med en rotation av knäleden som följd

Ledbandsskador i tummen är också relativt vanligt då den aktiva faller i pisten med staven och stavbandet runt handleden.

Skadehandboken.se har ett komplett sortiment av stabiliserande och avlastande ortoser speciellt lämpade för alpinåkarens högt ställda krav på funktion och komfort.

Diffusa ryggbesvär - Rygg insufficiens

Diffusa ryggbesvär med smärta lokaliserad till ländryggen och intilliggande områden är väldigt vanligt.
Problemen är ofta återkommande och uppkommer i samband med intensiva träningsperioder
Smärtan, stelhet och lokal trötthet upplevs ofta i samband med ansträngning.

Ett allsidigt träningsprogram för ryggmuskulaturen hjälper långsiktigt att motverka problemen

Muskelbristningar

Muskelbristning i lårmuskeln

Besvären är ofta relaterade till framsida eller baksida av låret och förekommer inom alla idrotter men framför allt inom friidrott, fotboll, handboll och hockey.

Skadan uppstår som följd av en kraftig uttöjning, bristning eller direkt våld mot muskelbuken.
Muskelbristning är alltid kombinerat med en blödning i muskeln.
Vid en lindrigare bristning blir blödningen mindre och vid en mer omfattande bristning blir blödningen kraftigare.
Ofta resulterar muskelbrisitningen i missfärgning och svullnad.